V prípade záujmu

o spoluprácu ma môžete

kontaktovať telefonicky

či emailom

0903 157 552

janhrubovcak@gmail.com