Moje meno je Ján Hrubovčák a povolaním som hudobník. Pracujem v ŠTÁTNEJ FILHARMÓNII KOŠICE, ako hráč na pozaune. Ako profesionálny hudobník som hosťoval vo viacerých orchestroch u nás, aj v zahraničí. Hra v komorných zoskupeniach modernej, aj starej hudby, je ako vzácne obohatenie protipólu veľkolepej symfonickej tvorby. Aktívne sa venujem aj výchovným koncertom pre malé, aj väčšie deti a gospelovej hudbe. Medzi moje ďalšie záľuby patrí aj zbieranie hudobných nástrojov rôznych období.

 

V súčasnej dobe mám v zbierke okolo stovky hudobných nástrojov, počnúc od staroveku, cez stredovek, renesanciu, barok, cez ľudové nástroje rôznych krajín, po moderné hudobné nástroje.

Podľa Vašich

požiadaviek a mojich

možností som Vám

k dispozícii ako:

   pozaunista na tenorovú, basovú a altovú pozaunu

   vežový a chrámový trubač v rôznych komorných zoskupeniach

   starodávny igric a hráč na archaické hudobné nástroje

   nadšenec gospelovej hudby

   hudobník, ktorý realizuje interaktívne koncerty pre deti a mládež