BUCINATORES  EXCELSI – VZNEŠENÍ TRUBAČI je zoskupenie zložené

z hráčov Štátnej filharmónie Košice. Už samotný názov súboru poukazuje na dávne tradície, ktoré sa viažu ku cechu trubačov,

ktorí boli nenahraditeľní od dôb vojenských trubačov, cez vežových a chrámových muzikantov. Svoje opodstatnenie nestratili trubači ani v modernej dobe - veď je to skupina nástrojov, ktorá je neodmysliteľne zaradená do symfonického orchestra. Sú to plechové dychové nástroje, ktoré znejú oslavne a vznešene - v hudbe renesancie a baroka, no zároveň sú dostatočne technicky vybavené na to, aby v ich podaní zaznela hudba od klasicizmu po súčasnosť.

 

Podobne aj repertoár tohto zoskupenia využíva hudbu starých vežových a chrámových trubačov, ako aj zábavnú hudbu rôznych štýlových období. Stručne by sa to mohlo charakterizovať názvom: Od menuetu – po ragtime a jazz.